messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-285-6278
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-285-6278
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง