องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 119
เดือนนี้ 9,010
เดือนที่แล้ว 18,055
ทั้งหมด 76,882

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
โทร : 089-454-7010
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
โทร : 089-454-7010
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
โทร : 089-285-6278
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
โทร : 089-285-6278
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 084-830-5547
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page