องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสมจิต พิมพ์น้อย
ปลัด อบต.
โทร : 089-454-7010
นางบุบผชาติ สุจินพรัหม
รองปลัด อบต.
โทร : 089-285-6278
จ่าเอกเสนอ สุขศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-830-5547
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง