messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview63
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview131
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview288
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview480

today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy 8 ความสุข) grade
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview36
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มี.ค.67 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview39

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview43
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview62
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview184

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม