messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview109
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview271
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview462

today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้าง (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพนโก ประจำปีการศึกษา 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะหมู่บูชา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ฯ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มี.ค.67
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview172

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม