องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box กองช่าง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา ชง. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-096-4927
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
โทร : 807-259-4548
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
โทร : 093-397-3132
นายชัยยุทธ สุขชิด
พนักงานจ้างเหมาฯ ปฏิบัติงานขับรถกระเช้า
โทร : 0623500801