องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 27
เดือนนี้ 8,918
เดือนที่แล้ว 17,963
ทั้งหมด 76,790

account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการช่าง
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-096-4927
นายอุดร ตระกูลสุข
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-096-4927
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 042-439-1015
นายจิตติภูมิ พรมมา
ผู้ช่วยช่างโยธา

โทร : 042-439-1015
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)
โทร : 807-259-4548
นายชาญวิทย์ พิศเพ็ง
คนงานทั่วไป(ซ่อมไฟฟ้า)

โทร : 807-259-4548
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
โทร : 093-397-3132
นายวรยุทธ สุธรรม
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)

โทร : 093-397-3132
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page