องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 72
เดือนนี้ 8,963
เดือนที่แล้ว 18,008
ทั้งหมด 76,835

account_box ฝ่ายบริหาร
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
โทร : 06-2145-2388
นายสุพรรณ ร่วมคำ
นายก อบต.
โทร : 06-2145-2388
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
โทร : 044-589-106
นายบัญชาสวรรค์ มะลิงาม
รองนายก อบต.
โทร : 044-589-106
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
โทร : 086-867-5610
นายรณยุทธ์ สำเภาลี
รองนายก อบต.
โทร : 086-867-5610
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-626-2039
นายสมมาตร สุขแสง
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-626-2039
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page