messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box ฝ่ายบริหาร
นายสุรินทร์ ตรองจิตต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
โทร : 080-1504923
นายสงวน พิสิษฐ์รัมย์
รองนายก อบต.โพนโก คนที่ 1
โทร : 065-2377724
นายทนงศักดิ์ โกฏิหอม
รองนายก อบต.โพนโก คนที่ 2
โทร : 095-6178513
นายวีระพงษ์ สุขงวน
เลขานุการนายก อบต.โพนโก
โทร : 098-6491594