องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 42
เดือนนี้ 8,933
เดือนที่แล้ว 17,978
ทั้งหมด 76,805

computer ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้-โดย-องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
อัตราภาษีป้ายตามกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้โพส : กองคลัง
1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page