messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
account_box ฝ่ายสภา
นายวีระ ภาชื่น
ประธานสภาฯ อบต.โพนโก
โทร : 081-997-1743
นายสมศักดิ์ ชนะชัย
รองประธานสภาฯ อบต.โพนโก
โทร : 092-686-8109
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
เลขานุการสภาฯ อบต.โพนโก
โทร : 086-262-1285
นางสมัย จินดาศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายวีระ ภาชื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 081-997-1743
นายเอกอมร พยัฆษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 085-774-2015
นางสุจิรยาภร แก้วนนท์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 086-262-1285
นางเหลือ สุขสม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 089-848-8019
นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 083-721-4459
นางเบญจมาภรณ์ อุตรา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 096-206-8125
นายสมศักดิ์ ชนะชัย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 084-207-6520
นายประทุม สวัสดี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 097-308-9397
นายกฤษฎา ยศกล้า
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 092-894-0471
นายปฏิพจน์ บุญเพราะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 098-608-2875
นายประพันธ์ บุญเติม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 093-486-7581