messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้าง (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพนโก ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ 2024 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
คำสั่งแต่งตั้ง(จ้าง)พนักงานจ้างทั่วไปและให้ได้รับค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวัน เวลาในการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ รับโอน ( ย้าย ) พนักงานครูเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานสอนที่ว่าง (กรณีเกษียณอายุราชก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
ประกาศรายงานตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการรณรงค์กำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4