messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 179
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 303
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้า poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 280
แผนการจัดหาพัสดุ (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 365
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 430
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 505
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการที่จ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 250
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 465
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 586
แผนการจัดหาพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 265
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 466
แผนการจัดหาพัสดุ-2563 (หน้าปก)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
แผนการจัดหาพัสดุโครงการที่ใช้จ่ายจ่ากเงินสะสม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 444
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 515
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2