ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์