องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 120
เดือนนี้ 9,011
เดือนที่แล้ว 18,056
ทั้งหมด 76,883

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านโพนดวน เลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32160 เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ติดต่อ 086-4595519 Facebook : อบต.โพนโก Website : http://phoneko.go.th email : phoenko@gmail.com
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page