องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อ่วัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ละเล่นหรือแข่งขันกีฬารวมถึงค่าชื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างเหมากำจัดผักตับชวาและวัชพืชในโครงการคลองสวยน้ำใสทั่วไทยตามนโยบายรัฐบาล (กำจัดผักตบชวาและวัชพืช)ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายโพนโก ? น้ำเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และข้อราชการต่างๆที่ต้องเร่งรัดและติดตามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 34 คน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ และข้อราชการต่างๆที่ต้องเร่งรัดและติดตามกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 18 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกอบอาหารว่างเพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 การประชุมสภาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed วัสดุสำนักงาน (รูปพระบรมฉายาลักษ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพ+กรอบทองขนาด 1520 dbe) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed วัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed วัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโพนดวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายจากสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายรอบหนองบัวแดง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายรอบหนองบัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายเปือยป่าน ? ห้วยไผ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายรอบหนองบัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกกำหนด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโพนดวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายจากสี่แยกกลางหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านเปือยป่าน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายเปือยป่าน ? ห้วยไผ่) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายโพนโก ? น้ำเขียว) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยคลองยาง หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ลำห้วยคลองยาง) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านเป้า ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง เงินอุดหนุนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed วัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบกลาง เงินอุดหนุนเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางรองนายกอบต. โพนโก สำหรับปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางปลัดอบต.และนายกอบต.โพนโก สำหรับปฏิบัติราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed วัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล โพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน เมษายน 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำเดือน มีนาคม 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ถังขยะ ถังน้ำและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ชุดตรวจโควิด-19 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ในการดำเนินโครงการเผ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซม ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อจัดชื้อโควิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จัดชื้อโควิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อจัดชื้อโควิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จัดชื้อถังขยะ ถังน้ำและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อจัดชื้อถังขยะ ถังน้ำและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed น้ำดื่มเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อใช้สอยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้สอยในสำนักงาน และอาคารที่อยู่ในการครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายป่าลานธรรม ? หนองทิศตุ้ย) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายป่าลานธรรม - หนองทิศตุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายป่าลานธรรม - หนองทิศตุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองสิมวัด-บ้านนางสมร โอบอ้อม) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองสิมวัด-บ้านนางสมร โอบอ้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
1 - 50 (ทั้งหมด 505 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11