องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 158
เดือนนี้ 9,049
เดือนที่แล้ว 18,094
ทั้งหมด 76,921

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายวิรัตน์ สระแก้ว บ้านโพนโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนโก ด้วยวิธ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา - บ้านหนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนโก ด้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายบ้านนางปี บุญเติม ไปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ด้วยวิธีป poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 – บ้านหนองแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายวิรัตน์ สระแก้ว บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา – บ้านหนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ใบแจ้งปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา – บ้านหนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file ใบแจ้งปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายวิรัตน์ สระแก้ว บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมีพื้นท poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ใบแจ้งปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายบ้านนางปี บุญเติม ไปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโพนโก กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ใบแจ้งปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 – บ้านหนองแสง ตำบลโพนโก กว้าง 5 เมตร ยาว 630 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา – บ้านหนองแสง บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนโก องค์การบริหารส่วนตำบลโพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายวิรัตน์ สระแก้ว บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สายบ้านนางปี บุญเติม ไปรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 12 – บ้านหนองแสง ตำบลโพนโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๔๔๐๓/e-๐๐๐๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๔๔๐๓/e-๐๐๐4/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๔๔๐๓/e-๐๐๐2/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก สา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๔๔๐๓/e-๐๐๐3/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านโพนดวน หมู่ที่ 1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายบ้านนางสุโอภาส – บ้านโนนจันทา) ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการเสริมสร้างถนนลงหินนคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองคู – ห้วยแสง) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page