องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง แผนการจัุดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (แบบ ผด.๒)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
find_in_page ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสน้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจันทา ถึง บ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายทางเส้นท้ายหมู่บ
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีดเสริมเหล็กบ้านโนนจันทา ถึงบ้านนางสุโอภาส สีสว่าง ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding) บ้านเป้า ม.4
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete ม.7 บ้านโสกแดง สายวัดป่าหลวงตาเยื้อนจรดเขตตำบลบัวโคก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายทางเส้นท้ายหมู่บ้านไปห้วยไผ่ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรือง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนจันทาถึงบ้านนางสุโอภาส สีสว่าง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นท้ายหมู่บ้านไปห้วยไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านเป้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านโพนโก ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายป่าลานธรรม - หนองทิศตุ้ย) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายหนองสิมวัด-บ้านนางสมร โอบอ้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้สอยในสำนักงาน และอาคารที่อยู่ในการครอบครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) งวดที่ ๑/๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคู ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุริ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซม ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 140
1 - 20 (ทั้งหมด 158 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8