messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder สายด่วนผู้บริหาร
สายด่วน

สายด่วน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายก อบต.โพนโก 080-1504923 นายสงวน พิสิษฐ์รัมย์ รองนายก อบต.โพนโก 065-2377724 นายทนงศักดิ์ โกฏิหอม รองนายก อบต.โพนโก 095-6178513 นายวีระพงษ์ สุขงวน เลขานุการนายกฯ 098-6491594