messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ด้วย จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) ดังนั้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จึงขอเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ( PM 2.5 ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่
โรคที่มากับฝ่น PM 2.5

รับมือกับฝุ่น

อันตรายจากฝุ่นละออง

วิธีรับมือและป้องกัน