messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder สายด่วน - สายตรง คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ
สายด่วน

รายชื่อ
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ (ว่าง) ปลัด อบต.โพนโก 062-1452388 นางบุบผชาติ สุจินพรัหม รองปลัด อบต.โพนโก 086-8675610 จ่าเอกเสนอ สุขศรี หัวหน้าสำนักปลัด 083-7321416