องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการทุจริต
    folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 64 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
(นายสุรินทร์ ตรองจิตต์)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 080-1504923
อีเมล์กลาง
Web mail
อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page