messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ฝึกอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล การป้องกันต่อต้านการทุจริต และศึกษาดูงานเพื poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
กิจกรรมการส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 446
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 480
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1