messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder ประกาศสภา
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 6
กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ. 2568)
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ 1)ประจำปีพ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
เรียกประชุมสภาสมัยแรก(สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
ประกาศประชาสัมพันธ์สภาฯสมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 25
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศนัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48
ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
ประกาศ นัดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
ประกาศนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4