messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder โครงการหรือกิจกรรมการบริหารงานเพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใน และภายนอกองค์กร พร้อมการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล การป้องกันต่อต้านการทุจริต แล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1