messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 123
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 122
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 106
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 119
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 128
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 303
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม (นม) 1/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 291
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 337
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 322
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 305
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3