ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพทะเบียน กท 169 สุรินทร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 026-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง