ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านเป้าน้อย (สายบ้านนายบุญเหลือ โปรยทอง ลงคลองโสกน้ำใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง