ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านโพนโก หมู่ที่ 11 ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (สายโพนโก ? น้ำเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง