ชื่อเรื่อง : วัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2565