ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลคัตเอ้าส์ประชาสัมพันธ์งานชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์