ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานประธานสภาพร้อมเก้าอี้) จำนวน 1 ชุด ขนาดกว้าง 80 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.