ชื่อเรื่อง : การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า จำนวน 1 คัน