ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ส่งน้ำเข้าหนองบัวแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง