messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนเขตพื้นที่ตำบลโพนโก เพื่อให้การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเป็นไปอย่างถูกวิธี เกิดความต่อเนื่อง และเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รายละเอียด : พนักงานส่วนตำบลโพนโก ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนในเขตตำบลโพนโก ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด
ผู้โพส : admin