messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เพื่อสำรวจตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 เพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้โพส : admin