messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
เก็บตกภาพงานดอกจานที่ผ่านมา งานสนมเมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา ประจำปี 2566 นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก คณะผู้บริหาร นางบุบผชาติ สุจินพรัหม รองปลัดฯ นายวีระ ภาชื่น ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน 12 หมู่ ประชาชนทุกคนที่สนับสนุน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณนางรำ 40 คน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในนามตัวแทนของอบต.โพนโกขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากคะ #องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ผู้โพส : admin