messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก นำโดยนายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.โพนโก...[6 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธาณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567[3 มิถุนายน 2567]
วันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก โดยนายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน...[31 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [21 พฤษภาคม 2567]
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2567 โดยมี นายวีระ ภาชื่น...[16 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอบต.โพนโก โดยนายสุรินทร์ ตรองจิตต์ ...[14 พฤษภาคม 2567]
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เพื่อสำรวจตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2...[9 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสงวน พิสิษฐ์รัมย์ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลโพนโก คนที่1 เป็นตัวแทนในการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป "กีฬาต้านยาเสพติด โพนโกเกมส์...[8 พฤษภาคม 2567]
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567 ในเขตพื้นที่ตำบลโพนโก...[1 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 20 เมษายน 2567 ธนาคารขยะบ้านเป้าน้อย หมู่ที่10 ได้เปิดทำการรับซื้อ-ขายขยะในเดือนแรก ซึ่งดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะ(ธนาคารขยะบ้านเป้าน้อย หมู่ที่10) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก...[22 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 - 10 (ทั้งหมด 150 รายการ)