องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เดือนนี้ 8,921
เดือนที่แล้ว 17,966
ทั้งหมด 76,793

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก บูรณาการ ร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [12 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ภาพกิจกรรมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลโพนโก ประจำปี 2563 โดยภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ นักเรียน ภาคประชาชน และ อสม.ตำบลโพนโก
ผู้โพส : admin
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 จังหวัดสุรินทร์ ณโรงเรียนบ้านโพนดวน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ดำเนินการแจกหน้ากากผ้า โดย นายสุพรรณ ร่วมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เจ้าหน้าที่ อบต.โพนโก และ เจ้าหน้าที่จากอำเภอ พร้อมด้วย กำนันตำบลโพนโก ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยผ้า ที่ได้จัดทำขึ้นให้แก่ประชาชนในเขตตำบลโพนโก ทั้งนี้...
ผู้โพส : admin
วันที่ 17 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
ผู้โพส : admin
วันที่ 7 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มีพิธีเปิดงานโพนโกเกมส์ ครั้งที่ 10 เพื่อทำการแข่งขันกีฬาภายในตำบลโพนโก โดยมีการแข่งขันฟุตบอลเป็นคู่ VIP ระหว่างสโมสรสุรินทร์ซิตี้ พบ ทีมสิงห์ดง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จึงขอขอบคุณทางสโมสรสุรินทร์ซิตี้เป็นอย่างสูง...
ผู้โพส : admin
ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ผู้โพส : สำนักปลัด
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ผู้โพส : admin
ภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีหน่วยงานราชการอำเภอสนม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองท้องที่ พนักงานส่วนตำบล...
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
โทร : 089-845-7010
Facebook
facebook-page