องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก [15 มิถุนายน 2565]
วันศุกร์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น นายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2565 [10 มิถุนายน 2565]
วันอังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.. 2565 นายนราธิป เพิ่มผล สาธารณสุขอำเภอสนม นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นายไพบูรณ์ สืบทอง กำนันตำบลโพนโก ทีมงานอสม.และคณะครู... [7 มิถุนายน 2565]
วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 นำโดย นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างฯ ร่วม เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี... [6 มิถุนายน 2565]
วันจันทร์ ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโกเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง... [30 พฤษภาคม 2565]
วันจันทร์ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริการตัดกิ่งไม้ข้างถนนในชุมชนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน... [23 พฤษภาคม 2565]
วันจันทร์ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างฯ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)... [23 พฤษภาคม 2565]
วันพุธ ที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะผู้บริหาร นางแสงจันทร์ สระสม ท้องถิ่นอำเภอสนม และปลัดองค์การส่วนท้องถิ่น... [18 พฤษภาคม 2565]
วันศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 โดยนายวีระ ภาชื่น ประธานสภา นายสมศักดิ์ ชนะชัย รองประธานสภา นายสมจิตร พิมพ์น้อย เลขานุการสภาประชุมสภา... [6 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 28-29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. นายสุรินทร์ ตรองจิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วน ร่วมด้วยเจ้าหน้ารพ.สต.โพนโกและทีมงานงานอสม.ร่วมกิจกรรมโครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ... [29 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 42 รายการ)