องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 430
เดือนนี้ 5,065
เดือนที่แล้ว 12,905
ทั้งหมด 54,709

folder กองทุน-สปสช-อบต-โพนโก

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เเผนงานสุขภาพชุมชน เเผนปฏฺบัติการ โครงการ/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เเละคณะอนุกรรมการฯ

สถานะการเงินการคลัง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ข่าวสาร/สื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เเบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (Download File)

1. ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน-โครงการฯ-กองทุนหลักประกันสุขภาพ-อบต.โพนโก-ปี-2563
   ดาว์นโหลดไฟล์นี้   1.1 ไฟล์ word          1.2  ไฟล์ pd   

 

2. ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ

    2.1 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ บ้านโพนดวน
    2.2 โครงการฝึกอบรบและการผลิตสเปรย์ไล่ยุงและธูปไล่ยุงใช้ในครัวเรือน

    2.3  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด. 


กองทุน-สปสช-อบต-โพนโก

เเบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (Download File)

1. ตัวอย่างแบบเสนอแผนงาน-โครงการฯ-กองทุนหลักประกันสุขภาพ-อบต.โพนโก-ปี-2563
   ดาว์นโหลดไฟล์นี้   1.1 ไฟล์ word          1.2  ไฟล์ pd   

 

2. ตัวอย่างโครงการที่ผ่านการอนุมัติงบประมาณ

    2.1 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ บ้านโพนดวน
    2.2 โครงการฝึกอบรบและการผลิตสเปรย์ไล่ยุงและธูปไล่ยุงใช้ในครัวเรือน

    2.3  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศพด. 


คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เเละเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เเผนงานสุขภาพชุมชน เเผนปฏฺบัติการ โครงการ/กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เเละคณะอนุกรรมการฯ

สถานะการเงินการคลัง

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการต่างๆ

ข่าวสาร/สื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก
โทร : 06-2145-2388
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
(นายสมจิต พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก
Facebook
facebook-page