messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการประชุมสภา
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสม้ยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี 2666 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 46
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 67
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 43
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 36
รับรองรายงานการประชุมสมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 88
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 83
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 88
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 279
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 273
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 300
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 280
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 491
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2