messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี 2666 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
รายงานการประชุมสภาฯสมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
รับรองรายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 44
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 30
รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
รับรองรายงานการประชุมสมัยแรก ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 34
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 76
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 72
รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 79
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 266
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 261
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 283
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 262
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปีพ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 477
รายงานการประชุมสภา อบต.โพนโกสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปีพ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 477
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2