องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน ตามสิทธิประโยชน์ ประจำปี งบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกค poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ารา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 - หมวด 9) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file รายงานผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 431
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1