messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ดำเนินการในปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบฯ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 140
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 255
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 250
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 268
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP (โครงการที่จ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 285
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (1) ข้ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
แบบรับรองผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 464
รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 493
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแบบ สขร.1 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 120
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 518
รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป/วิธีคัดเลือก/วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 463
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1