messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)” เนื่องในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อบต.โพนโก

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพนโก

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

computer ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้-โดย-องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันภัยภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM2.5)
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2567
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)” เนื่องในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ความหมายบทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
 
today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy 8 ความสุข)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาการเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มี.ค.67 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้าฯงานประจำปีอำเภอสนม ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน