info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ผู้รักษาความปลอดภัย) ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือนตุลาคม 2562 นายสุนันต์ สุขประเสริฐ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสุพัฒน์ โกฎหอม
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสวนิต สีเป้ง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสิงห์ทอง บุญใจ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายเพลิน สายแสง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานช่วยนักพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed การจ้างเหมากำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านโนนเปือย ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางหมึกในตัวสัญลักษ์ (โลโก้ อบต.โพนโก)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ณ กองการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เอกสาร ทะเบียนครุภัณฑ์ 478-60-0016)
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 3 รายการ ๆ 30 วัน
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page