แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา 22.8.2019 00:00

ครุภัณฑ์เพื่อใช้กับระบบบัตรคิว 22.8.2019 00:00

จัดจ้างเหมาเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 22.8.2019 00:00

จัดจ้างเหมาเอกชนบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 22.8.2019 00:00

จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และดูแลทรัพย์สินของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22.8.2019 00:00

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22.8.2019 00:00

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 21.8.2019 00:00

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page