info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ผู้โพส : สำนักปลัด
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ...
ผู้โพส : admin
ภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต...
ผู้โพส : admin
กีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลโพนโก "โพนโกคัพ " ประจำปี ๒๕๕๕
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.โพนโก ประจำปี ๒๕๕๕
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
ทดสอบการเพิ่มรูปภาพ
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม
ผู้โพส : admin
ตัวอย่างการเพิ่มภาพกิจกรรม
ผู้โพส : ผู้ดูแลระบบ
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page