info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อบต-โพนโก


ตัวอย่างลิงค์
- เมนูขนาดใหญ่
ชื่อบรรทัด 1
ชื่อเมนูบันทัด 2

- เมนูธรรมดา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-อบต-โพนโก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page