info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
today ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่องประชาสัมพันธ์นัดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47 |
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49 |
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศสภา อบต.โพนโก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 123 - 01 สายกลางบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 5,9
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17 |
แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 123-01 สายบ้านเป้า - หนองคู หมู่ที่ 4, 8
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ตามแบบ สขร.1
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
แผนการจัดหาพัสดุุ ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page