องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรติดต่อ 08-6459-5519

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
folder ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้-โดย-องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ขยะ
ขยะ1
ขยะ
 
today ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ผู้รักษาความปลอดภัย) ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือนตุลาคม 2562 นายสุนันต์ สุขประเสริฐ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสุพัฒน์ โกฎหอม
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสวนิต สีเป้ง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสิงห์ทอง บุญใจ
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายเพลิน สายแสง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานช่วยนักพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายเพลิน สายแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างทำความสะอาดสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานช่วยนักพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสุพัฒน์ โกฎหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือนตุลาคม 2562 นายสุนันต์ สุขประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสิงห์ทอง บุญใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 นายสวนิต สีเป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ (ผู้รักษาความปลอดภัย) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp | เปิดอ่าน : 8
camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่ 1 บ้านโพนดวน ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ...
ภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต...
กีฬาฟุตบอลเยาวชนตำบลโพนโก "โพนโกคัพ " ประจำปี ๒๕๕๕
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสุพรรณ ร่วมคำ)
นายก อบต.โพนโก

  
    สายตรง  สายด่วน
    ร้องเรียน / ร้องทุกข์
  โทร 06-2145-2388


(นายสมจิต  พิมพ์น้อย)
ปลัด อบต.โพนโก

ผู้บริหาร / สภา อบต.
group ฝ่ายบริหาร
group ฝ่ายสภา
Facebook
facebook-page